Wonderbare Raadsman

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.Jesaja 9:5

Je hebt een raadsman nodig voor situaties die te moeilijk voor je zijn. En die komen nogal eens voor in het leven.
Er zijn genoeg mensen die hun mening willen geven, ook zoiets hebben meegemaakt als jij, enzovoort. Maar goede, onbaatzuchtige raad is zeldzaam.
Jezus werd als kind geboren en groeide op onder dezelfde omstandigheden als zijn tijdgenoten. Hij leerde hun nood en moeite kennen, hun verzoekingen en beproevingen. Maar in tegenstelling
tot de andere mensen stond Hij in voortdurend contact met zijn hemelse Vader en kreeg daardoor een wonderbaarlijke wijsheid. Die wijsheid, heel veel goede raad, is opgeschreven in de Bijbel, maar dat is niet alles! Als we ons leven aan Jezus Christus wijden, wil Hij onze persoonlijke raadsman worden. We krijgen een onzichtbare verbinding met Hem. De raad die Hij geeft is vaak heel anders als die van de mensen en heeft een wonderbare uitwerking, als je hem opvolgt.


Lees ook:

De erfenis van Smith
De erfenis van Smith

In 1898, alleen op een Noors marineschip, bekeerde Johan Oscar Smith zich tot God. Meer dan honderd jaar later zijn er duizenden mensen dankbaar voor Smiths leven. Lees meer »