Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien

Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. Mattheus 2:1-2

Voor die geleerde mannen was het geen vraag of er misschien een koning geboren was, zij waren er zeker van. De eenvoudige boodschap van een bijzondere ster was voor hen zo overtuigend dat ze meteen op reis gingen.

Daarom was het voor hen een vreemde gewaarwording dat niemand in Jeruzalem wist dat hun koning was geboren. De Schriftgeleerden geloofden helemaal niet dat die ster een teken van God was, en gingen dus niet mee om hulde te bewijzen.

Maar de wijzen lieten zich niet ontmoedigen. Zij reisden verder naar Bethlehem. De ster, liet zich opnieuw zien en bevestigden hen in hun overtuiging.
God kon tot de wijzen spreken door een ster. Zij gehoorzaamden eenvoudig en kwamen bij Jezus.  God gebruikt ook nu allerlei middelen om mensen de kans te geven bij Jezus te komen. Wij weten verder niets van deze nederige geleerde vreemdelingen, maar kunnen veel van hen leren. Laten we ons de vraag stellen wat wij er voor over hebben om Jezus te leren kennen. Hij, de koninklijke verlosser, die ons liefheeft!


Lees ook:

“Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien…”
“Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien…”

Wie beseft dat God altijd heel dichtbij is? Elke dag opnieuw, ons hele leven? Dat Hij in alles wat gebeurt ook een plan heeft met ons leven. Het kerstverhaal kan onze ogen hier enorm voor openen. Lees meer »