Waarom Christus gestorven is

Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen 1 Petrus 3:18

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen (NBV)

Het sterven van Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat de zonde uit ons leven verdwijnt. De zonde, die ons scheidt van God.

Innig dank hiervoor Here Jezus.