Vrijgemaakt

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Romeinen 8:2

Er is een verschrikkelijke wetmatigheid waar heel veel mensen mee te maken hebben. Die wetmatigheid is dat de zonde de dood tot gevolg heeft. Helaas zijn de verleidingen tot het slechte, het doen van zonde, zo sterk dat je het steeds weer doet, ook al wil je het misschien niet.

Maar het evangelie van Jezus Christus belooft dat we daar helemaal vrij van kunnen worden. we kunnen de zonde overwinnen door het geloof. Er is een andere wetmatigheid die ons vrij maakt. “Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Romeinen 8:13”

Het leven door de Heilige Geest, dat onder meer inhoudt dat we kracht krijgen om de zonde die we gaan haten en laten,  brengt echte vrijheid, geluk en een blijdschap in alle omstandigheden van het leven, tot eer van God.


Lees ook:

De buitengewone belofte die God voor ons heeft klaargelegd
De buitengewone belofte die God voor ons heeft klaargelegd

Ken je de belofte die wij hebben en die zelfs de meest trouwe mensen in het oude testament niet hadden? Lees meer »