Vol goedheid

Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen. Romeinen 15:14

In het begin van de Romeinen brief schrijft Paulus “er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.” Zo is het met ons allemaal, zo zijn we als mensen. We kunnen gemakkelijk verleid worden tot iets waar we later spijt van krijgen omdat het niet goed was wat we gezegd of gedaan hebben. Maar zo hoeft het niet te blijven!

Door het geloof in de opstandingskracht van God waarmee Jezus Christus opstond uit de doden (Romeinen 6:4) worden wij andere, nieuwe mensen.

“want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid.” Efeze 5:9

 


Lees ook:

Vrucht van de Geest: mildheid en goedheid
Vrucht van de Geest: mildheid en goedheid

Deze deugden zijn edele vruchten van de Geest. De Bijbel staat vol met mensen die ze bezaten en in praktijk brachten – voorbeelden om na te volgen! Lees meer »