Vertrouwt op de HERE voor altijd

Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart. Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots. Jesaja 26:2-4

“Vaste rots van mijn behoud” is een oud lied over vertrouwen op God dat toch nog steeds bekend is.

Jesaja noemt de Here een eeuwige rots en roept op om voor altijd op Hem te vertrouwen, net als dat lied.
Het is goed om jezelf af te vragen of je dat inderdaad doet, want als je op God vertrouwt als op een vaste rots die eeuwig blijft, word je door de Here bewaard in volkomen vrede.
Echt vertrouwen op God heeft een fantastische uitwerking op ons. Het maakt dat we geen angst hebben voor de toekomst. Je wordt door niets en niemand aan het wankelen gebracht en leeft gelukkig en in vrede ook in tijden van tegenspoed.
Deze profetische belofte spreekt Jesaja uit voor rechtvaardige en trouwe mensen en wie rechtvaardig en trouw wil zijn  kan het worden door het evangelie.


Lees ook:

Bezorgdheid – iets onvermijdelijks in het leven?
Bezorgdheid – iets onvermijdelijks in het leven?

Heb jij reden tot bezorgdheid? Lees dit! Lees meer »

Jesaja 26:2-4