vertrouwelijk omgaan met de Heer

Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Psalm 25:14

Je gaat vertrouwelijk met iemand om als hij of zij je vertrouwen waard is. Zo doet de Here God ook .

Hij, de almachtige en wijze God, is niet zomaar je kameraad of je maatje waar je ‘hallo joh’ tegen zegt. Als je de Heer vreest, ben je niet bang voor Hem, maar heb je wel ontzag. Dan ben je eerbiedig als je bidt en in de Bijbel leest.

De Bijbel is en blijft een gesloten boek voor iemand die dit boek respectloos leest. Maar, als je erin leest met eerbied en een verlangen om geholpen te worden, dan wordt het heel anders. Dan worden de bijbelverzen woorden van God, persoonlijk voor jou die je helpen, troosten en bemoedigen


Lees ook:

Wat is de rol van de heilige Geest?
Wat is de rol van de heilige Geest?

Voor veel mensen roept de persoon van de heilige Geest veel vragen op. Wie is de heilige Geest? Wat is de rol van de heilige Geest? Waarom heb ik de heilige Geest nodig? Lees meer »