Onze Vader die in de hemelen zijt

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan aldus:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd; Mat.6:7-9

God is de Almachtige. Hij heeft het heelal, de aarde en ons geschapen. Hij houdt van ons en wil als een vader voor ons zorgen. Maar als wij in God geloven, laten wij ons dan ook als kinderen aan Hem toevertrouwen.

Onze goede Vader wil ons opvoeden en dat doet Hij o.m. door Zijn Woord, de Bijbel.

Onze hemelse Vader heeft een geweldig doel met ons voor ogen, laten wij ons daar naar uitstrekken.

Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. Mat.5:8


Lees ook:

Het Onze Vader: een gebed voor gelovigen
Het Onze Vader: een gebed voor gelovigen

"Onze Vader in de hemel ..." Wat leert Jezus ons met dit gebed dat Hij zijn discipelen leerde? Lees meer »


Lees ook:

Het Onze Vader: een gebed voor gelovigen
Het Onze Vader: een gebed voor gelovigen

"Onze Vader in de hemel ..." Wat leert Jezus ons met dit gebed dat Hij zijn discipelen leerde? Lees meer »