Onze God vergeeft veelvuldig

Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Jesaja 55:6-7

Dit vers laat Gods grote liefde zien die Hij ook voor mensen heeft die zich niets van Hem hebben aangetrokken en in de knoei zijn gekomen.

De Here vergeeft graag en veel als iemand zich tot de hem bekeert.

Stop met je slechte levenswandel, ga anders denken en erken wat niet in orde is. Dan zal je merken dat God met zijn liefde naar je toe komt.

Iemand die zich niets van God aantrekt en zijn slechte neigingen volgt, komt steeds verder in de duisternis. Het wordt triest en troosteloos. Maar als iemand zich dan omkeert naar God toe en zijn zondige leven achter zich laat, wordt het leven steeds lichter en komt er geluk en blijdschap.


Lees ook:

17 Bijbelverzen die de geweldige kracht van vergeving laten zien
17 Bijbelverzen die de geweldige kracht van vergeving laten zien

Een kleine collectie van verzen om te tonen hoe groot Gods geweldige macht en wil is om te vergeven. Lees meer »

Jesaja 5:6-7