Niet begeren

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen.
Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Math 5:27-28

Wat heeft het al enorm veel ellende gebracht dat men overspel gepleegd heeft. Zo veel echtscheidingen met alle gevolgen er van, vooral voor de kinderen.

Jezus pakt de zonde bij de wortel aan en noemt het overspel als je in je gedachten bezig bent met een andere vrouw.
Is het zo erg dat je zelfs niet mag kijken naar een vrouw die je leuk vindt? Iemand begeren en in gedachten doen of ze van jou is, dat noemt Jezus overspel! Heel veel mensen maken zich daar schuldig aan en “genieten” er van. Niemand die het ziet immers. (behalve God) Maar je wordt onrein van binnen terwijl God er naar verlangt om ons onbesmet en onberispelijk te maken. (Col. 1:22)

Het lijkt onmogelijk om de sterke verlangens naar het andere geslacht te weerstaan. Wil de Heiland je het leven dan onmogelijk maken? Helemaal niet. Hij heeft de verzoeking zelf gekend, maar er nooit aan toegegeven, Zodoende had Hij een rein gedachteleven en we kunnen als discipelen Hem navolgen.

Als we dat met ons hele hart willen dan kunnen we door de kracht van de Heilige Geest ook overwinnen over die zondige gedachten.


Lees ook:

Een rein huwelijk
Een rein huwelijk

Ontrouw en echtscheiding veroorzaken pijn, achterdocht, gebrek aan vertrouwen en ellende, zowel voor de echtgenoten, kinderen en andere betrokkenen. Is het mogelijk om een huwelijk rein te houden? Lees meer »


Lees ook:

Een rein huwelijk
Een rein huwelijk

Ontrouw en echtscheiding veroorzaken pijn, achterdocht, gebrek aan vertrouwen en ellende, zowel voor de echtgenoten, kinderen en andere betrokkenen. Is het mogelijk om een huwelijk rein te houden? Lees meer »

roos