Mijn hoop is op U gevestigd

En nu, wat verwacht ik, Here?
Mijn hoop, die is op U.
Red mij van al mijn overtredingen,
stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Psalm 39:8-9

Als je Gods wetten overtreed, heeft dat gevolgen voor je leven.
God is goed en wil iemand die berouw heeft graag vergeven. Maar, zijn redding gaat veel verder. Hij wil ons niet alleen redden van de gevolgen van de zonde, maar ook van de zonde zelf. Wie deze hoop op God gevestigd heeft en in Jezus gelooft, wordt niet beschaamd.


Lees ook:

Als je echt in God gelooft, waarom zondig je dan nog?
Als je echt in God gelooft, waarom zondig je dan nog?

De verzoeking kan te sterk lijken om te weerstaan. Te sterk, zelfs voor God? Lees meer »