Laat de kinderen tot Mij komen

Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Lucas 18:16

De discipelen van Jezus meenden dat het niet gepast was als er kinderen naar Jezus werden gebracht. Maar Jezus nam hen dat zeer kwalijk (Mat 18:13-16). Hij riep de kinderen juist bij zich en omarmde hen en zegende hen. Hij zei tot de mensen om zich heen: “Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” Want juist de kinderen, zo eenvoudig en puur, en klein in eigen ogen, zijn groot in het Koninkrijk van de hemel. Daar kunnen volwassenen een voorbeeld aan nemen!


Lees ook:

Wederom geboren
Wederom geboren

Weinig mensen zien de waarde van het leven van Jezus, en de meesten hebben ook geen geloof voor hetzelfde leven als Hij. Men moet wederom geboren worden om Gods koninkrijk te zien. Lees meer »