Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7:37-38

Toen Jezus deze oproep deed werd er heel verschillend op gereageerd.  Men had het erover wie Jezus wel zou zijn en maakte daar ruzie over, maar wie zou er wel naar Hem toegegaan zijn? Hoeveel mensen hadden dorst en geloofden in Hem?
Ook nu klinkt de oproep van Jezus nog. We kunnen tot Jezus komen en drinken van zijn Geest en een overvloedig geestelijk leven krijgen. Wie heeft werkelijk dorst naar het leven van Jezus?

 


Lees ook:

Weet jij wie Jezus is?
Weet jij wie Jezus is?

Jezus vroeg zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?” Het bleek dat de mensen niet wisten wie Jezus was. Lees meer »

levend water