Immanuël

Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. Jesaja 7:14

En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Lucas 1:38

Met diepe dankbaarheid denk ik aan de vervulling van de profetie die de Immanuël beloofde, Gods zoon, Jezus Christus. Zo wilde God met ons zijn. Liefde was de drijfkracht om naar de aarde te komen opdat wij de weg naar de Vader zouden kunnen vinden en gaan. Die liefde om ons te redden is onverminderd groot.

Met diepe dankbaarheid denk ik ook aan Maria die zich, zonder een woord tegen te spreken beschikbaar stelde aan God, met opoffering van haar eigen plannen voor de toekomst. Ze aanvaarde zonder aarzeling  Gods plan voor haar leven inclusief alle onbegrip en schande die het met zich mee zou brengen.

Laat we dankbaar “Ere zij God” zingen en God eren door ons leven.


Lees ook:

Maria: Gezegend is zij onder de vrouwen
Maria: Gezegend is zij onder de vrouwen

Hoe was Maria in staat om de opdracht die God haar gaf eenvoudig te aanvaarden? Lees meer »