Gij hebt alles geschapen

Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. Openb. 4:11

God heeft mij en mijn kinderen geschapen en ook  de prachtige aarde waar we mogen leven. (Ook al is er door de zonde zo veel verderf)

Here God u wil ik eren en tot uw eer leven, want u bent vol van goedheid, liefde en wijsheid.

Laat mij een weerspiegeling van uw goedheid zijn voor ieder kind dat geboren wordt.

 


Lees ook:

From a Happy Father to another
From a Happy Father to another

'How can I be a great dad? Lees meer »