Geweven in de moederschoot

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Psalm 139:13-14

God stond aan het begin van ons leven. Hij heeft ons in de moederschoot geweven. Hij heeft ook onze kinderen gevormd, precies zoals Hij ze voor ogen had: met hun uiterlijk en karakter, hun mogelijkheden en beperkingen. Wat een zegen voor kinderen om dát mee te krijgen vanaf dat ze klein zijn: dat God ze heel wonderbaar heeft gemaakt – tot in het kleinste detail heeft Hij alles uitgedacht! Ze zijn precies goed in zijn ogen – ze zijn uniek, bijzonder, en geliefd door God. Als ze dat beseffen, kunnen ze opgroeien tot eer van Hem!


Lees ook:

De verwachtingen van een kind
De verwachtingen van een kind

Wat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze kinderen, die hun hele leven nog voor zich hebben? Lees meer »