Geloof is zekerheid

Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Hebreeën 10:39-11:1

Voor kleine kinderen is het niet moeilijk; als papa iets belooft, gebeurt het ook. Daar twijfelt hij niet aan.
Wat onze hemelse Vader aan zijn kinderen belooft, geeft Hij ook. Daar is Abraham het bewijs van, samen met hen die in Hebr. 11 genoemd worden en vele anderen. Maar Abraham moest wel lang wachten en zijn geloof werd beproefd.Toch bleef hij al die tijd  geloven en twijfelde niet aan Gods belofte.
In het nieuwe testament staan fantastische beloften over een nieuw leven door Jezus Christus. Door geloof en volharding wordt dat werkelijkheid in ons. Het is vast en zeker, het zal gebeuren. Dat is geloof.


Lees ook:

Wat betekent het om in God te geloven?
Wat betekent het om in God te geloven?

In God geloven betekent dat je gelooft dat Hij bestaat, en dat Zijn Woord waar is. Natuurlijk heeft dit consequenties voor ons dagelijks leven… Lees meer »

Hebr 11,1