Eeuwige troost en goede hoop

En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade,
moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.  2 Thessalonicenzen 2:16-17
In de Bijbel staan heel wat hoopvolle en troostende woorden, ook voor onze dagelijkse omstandigheden. Dit vers spreekt over troost en hoop die betrekking heeft op de eeuwigheid.
Jezus Christus en God de Vader hebben ons zo lief dat zij ons graag eeuwig blijvend leven willen geven.
Wat wij ook meemaken  of hoeveel verdriet we ook hebben, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons wacht als we dit leven op aarde verlaten en her naar Gods wil hebben geleefd

Lees ook:

Waar vind ik een leven dat leidt tot eeuwigheid?
Waar vind ik een leven dat leidt tot eeuwigheid?

Heb jij hoop op eeuwig leven? Hoe kan je daaraan deel krijgen terwijl je hier op aarde leeft? Lees meer »