Een moeder in Israël

leiders ontbraken in Israël, ja, zij ontbraken,
totdat ik opstond, Debora,
opstond als een moeder in Israël. Richteren 5:7

Debora, een vrouw die na duizenden jaren nog vernoemd wordt. We weten niet eens of ze samen met haar man kinderen had. Ze was echter als een moeder voor heel veel mensen in Israël die er zelf niet uit kwamen als ze problemen hadden. Debora hielp hen met woorden als van God.

Vrouwen als Debora zijn bijzonder waardevol, juist in onze tijd waarin, net als toen, de geloofsafval groot is. Ze zijn betrouwbaar en standvastig en hebben Gods Woord als leidraad voor hun leven. Dat maakt dat ze anderen kunnen inspireren en helpen om problemen op te lossen. Hun voorbeeld en gebed zijn van onschatbare waarde.

Debora was een profetes, iemand die dicht bij God leefde in een tijd dat de meeste mensen van God waren afgedwaald. Door hun zondige leven was het volk verzwakt en in de macht van hun vijanden gekomen.

God wilde het volk redden en Debora kon horen hoe Hij dat wilde doen. Zij wist Barak te inspireren om een leger te vormen dat bereid was om een oppermachtige vijand aan te vallen en een klinkende overwinning te behalen.


Lees ook:

Om in de bres te staan
Om in de bres te staan

Op het nieuws zien we moedige mensen die alles op het spel zetten om te vechten voor hun rechten en vrijheid. Maar hoe vecht ik in de geestelijke strijd tegen kwaad en bedrog? Lees meer »

Richteren 5:7