Dichter bij God komen

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Jacobus 4:8

Als je in Gods goedheid en in zijn liefde gelooft, dan wil je graag dat Hij dicht bij je is. God wil ook bij ons zijn, en dat doet Hij als we zelf beginnen om naar Hem toe te gaan. Hij nadert tot ons als we zelf een stap zetten.

Als je weet dat er in je leven dingen zijn die slecht zijn dan is de eerste stap om je daarvan te bekeren en om vergeving te vragen. God vergeeft heel graag en Hij wil je ook helpen en kracht geven om te stoppen met zondigen.

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. Jacobus 4:8-10

Hier lezen we de tekst in zijn verband.
De Bijbel is heel duidelijk. is het absoluut nodig om schone handen die geen slechte dingen doen te krijgen en dat we helemaal voor God willen leven. Dat is nodig om een goede, warme verhouding met onze liefdevolle Hemelse Vader te  krijgen. Dat wil Hij zo heel graag zijn voor ons. Hij heeft zijn Zoon  Jezus naar de aarde gestuurd om het mogelijk te maken dat we dicht bij Hem met vrede in ons hart en gelukkig kunnen leven.


Lees ook:

Hoe kan God mij helpen?
Hoe kan God mij helpen?

Als christen wil ik graag een goed mens zijn en anderen helpen. Maar midden in die goede daden en bedoelingen, merk ik vaak dat er dingen zoals egoïsme en ongeduld bij mij de kop opsteken. Lees meer »


Lees ook:

Hoe kan God mij helpen?
Hoe kan God mij helpen?

Als christen wil ik graag een goed mens zijn en anderen helpen. Maar midden in die goede daden en bedoelingen, merk ik vaak dat er dingen zoals egoïsme en ongeduld bij mij de kop opsteken. Lees meer »