De dag van Christus Jezus

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. Filippenzen 1:6

De dag van Christus Jezus is een heel bijzondere dag. Dan is het werk voltooid dat God in mensen begonnen is. Een dag om hoopvol te verwachten, vooral als je weet dat God een goed werk in je is begonnen.

Wanneer is Hij een werk begonnen?

Als je een verlangen hebt naar God, dan is Hij een goed werk in je begonnen.
Als je je tot God bekeerd hebt, en je zonden vergeven zijn, dan is Hij een goed werk in je begonnen.
Als je er naar verlangt om het kwade na te laten en alleen maar goed te doen, dan Is dat ook een goed werk dat God in je begonnen is.

Maar God wil niet alleen een begin maken, Hij wil verder in je werken met zijn Geest en zijn kracht en Hij heeft daar een doel mee.

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus Filippenzen 1:9-10

Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt Filippenzen 2:12-13


Lees ook:

Een hoopvol nieuwjaar
Een hoopvol nieuwjaar

Welke hoop hebben wij als christenen in het komende jaar? Lees meer »