Barmhartig en genadig is de HERE

Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;
niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen;
Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;
maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons;
gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen. Psalm 103:8-13

Dit zijn heel bijzondere verzen die ons kunnen helpen om een juist beeld van God te krijgen, maar ze laten ook zien wat er van ons als vaders (en moeders) verwacht mag worden.

Laten we God vrezen want de HERE ontfermt Zich over wie Hem vrezen

 


Lees ook:

Waarom niets mij kan scheiden van de liefde van Christus
Waarom niets mij kan scheiden van de liefde van Christus

Ik zal nooit mijn band met Jezus ergens voor willen ruilen. Waarom? Lees meer »