Altijd vrede

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. Jesaja 9:6

Jesaja 9 is een profetie over Jezus, de Zoon van God, die als kind geboren zou worden. Hij was De nakomeling van David. In vers 5 staat over het kind dat ons gegeven is en dat Hij onder meer Wonderbare Raadsman genoemd wordt.

Jezus, reed niet als een machtige koning Jeruzalem de stad van zijn vader David binnen, maar nederig op een ezel.

Nu is Hij bij zijn Vader in de hemel, maar Hij komt  terug en dan sticht Hij een vrederijk dat voor altijd duurt.

Recht en gerechtigheid, dat nu zo zeldzaam is op aarde, is de basis voor het rijk van Jezus dat spoedig komt. Dat zal voor altijd vrede op aarde brengen. Dat verwachten wij.

Maar terwijl we in verwachting van Zijn wederkomst leven, kan Zijn vrede nu al in ons leven komen doordat we Jezus navolgen en recht en gerechtigheid in ons leven leren van Hem die op de troon van ons hart zit.

 


Lees ook:

Van het oorlogsgeweld naar Gods vrede
Van het oorlogsgeweld naar Gods vrede

“Ik heb ervaren hoe groot onze God is en dat er in Gods Woord een enorme genezing en hulp ligt.” Lees meer »